top of page
Søk
  • Steinar

Viktig å organisere seg

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV


Rettighetene som er kjempet gjennom er stadig under angrep. Samtidig er organisasjonsgraden stupende. Det virker som vi har glemt hvor rettighetene vår kommer fra. Det er på tide å brette opp ermene!

I Norge har vi som arbeidstakere mange rettigheter. Retten til betalt ferie, pauser, overtidsbetalt, 37,5-timers arbeidsdag og mange flere. Disse rettighetene er ikke en selvfølge. De har blitt kjempet gjennom harde kamper, slik at vi kan ha et mer anstendig arbeidsliv. I dag kjemper fagbevegelsen for at vi som arbeidstakere skal få flere rettigheter som sørger for et godt og trygt arbeidsliv. For rettigheter gir frihet, men de er ikke en selvfølge.

Rettigheter som arbeiderbevegelsen har kjempet frem i flere tiår er nå under angrep.

Regjeringens nedskjæring i arbeidsmiljøloven gir mer makt til arbeidsgiverne, mens vanlige folk står overfor et mer usikkert arbeidsliv. Innføringen av bemanningsbransjen er stort angrep på et forutsigbart og trygt arbeidsliv, og blitt til et slags NM i ansvarsfraskriving for arbeidsgivere. Aleris-saken har vist oss at arbeidsgivere tør å utfordre mer under borgerlig styre.

Arbeidstilsynet har avdekket at det er særlig forekomst av brudd på arbeidsmiljøloven i bransjer som har en stor andel unge arbeidstakere. Og de har pekt ut unge arbeidstakere som en gruppe som er særlig sårbar. Det er sårbart når vi vet at det er også her organisasjonsgraden er lavest. Derfor har vi et særlig ansvar for å unge til å organisere seg.

Det er viktig å organisere seg, for sammen er vi sterkere. Fagorganisering gir mange gode fordeler. Felles lønnsforhandlinger er et godt eksempel på dette. Og i et rettssystem hvor penger i stor grad er en forutsetning for å få juridisk hjelp, er det helt klart en fordel å være fagorganisert fordi LO gir gratis juridisk hjelp når det er konflikt på jobb.

Regjeringa angriper rettighetene våre og «anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet». Det har aldri vært viktigere å organisere seg.

Det du ikke vet, kan du ha vondt av. Derfor har Sosialistisk Ungdom denne våren en kampanje for å øke organisasjonsgraden både i egen organisasjon og hos andre ungdom i arbeid. Kampanjen retter oppmerksomheten mot hvor rettighetene våre kommer fra og hvilke som kjempes nå, på den måten skal vi gjør det vi kan for å øke organisasjonsgrad denne våren blant ungdom.

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anna Helen Hamre, 2.kandidat Sogndal SV Oddbjørn Bukve, 4.kandidat Sogndal SV Mari Husabø, 7.kandidat Sogndal SV Rett til barnehageplass frå eittårs alder var den kanskje største reforma som SV kjempa

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Vet du hvordan det er å stå uten tilbud om lærlingplass på denne tiden av året? Det gjør jeg. Det var egentlig ikke særlig gøy… På VG1 og VG2 gikk jeg hen

FN’s naturpanel IPBES, la nylig fram en rapport om statusen til økosystemet vårt. Dessverre er det ikke lystig lesing. Vi står i fare for å gjøre irreversible endringer til økosystemet vårt, som igjen

bottom of page