top of page
Søk
  • Steinar

Vi er i trøbbel... Men løsningene er her!

FN’s naturpanel IPBES, la nylig fram en rapport om statusen til økosystemet vårt. Dessverre er det ikke lystig lesing. Vi står i fare for å gjøre irreversible endringer til økosystemet vårt, som igjen, er ganske dumt for oss mennesker som er helt avhengig av et sunt økosystem. Av rundt åtte millioner forskjellige dyre og planteliv, står en million i fare for å bli utryddet.

Plastforurensingen er over ti ganger så mye i dag, som den var 1980. Flere hundre millioner tonn med giftig avfall går ut i havet, og fortsatt ønsker vi å pushe på med gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. Landbruk har økt med 300 prosent siden 1970 og vi henter dobbelt så mange tonn ressurser enn det vi gjorde i 1980. Med andre ord, forbruket vårt har skutt i været, og nå begynner vi å se konsekvensene av det.

Rapporten er ganske dyster, og de fleste FN-land har godkjent den. Og det er ikke som at dette er noe som ikke kan sees, eller bare er spekulasjon. En trenger ikke å lete særs lenge for å finne fuglerede av plast, dyr som spiser plast osv. At vi har økt forbruket vårt er det ingen tvil om. Men rapporten legger også frem tiltak og løsninger, for at vi mennesker skal bruke naturen bærekraftig.

Så hvordan skal vi gjøre det? Først må vi endre holdning til forbruk, velstand osv… Hva er egentlig velstand for oss? Er det at vi skal kunne kjøpe påskeegg med palmeolje, eller at vi har et trygt og stabilt samfunn rundt oss, med de nødvendigheter vi trenger ++. Vi må redusere matsvinn ganske kraftig, unngå å hente unødvendige ressurser, mer bærekraftig forbruk (her har blant annet de lokale bondelagene i Sogndal gode tanker og ideer om hva som trengs og kan gjøres). Vi trenger mer og bedre planlegging av «by-utvikling», planlegging av landjord og ferskvannsressurser, og tydeliggjøre kostnadene ved produksjon og forrurensing. For eksempel straff for å forurense, slik miljødirektoratet skriver i sin pressemelding om saken.

Det er også flere tiltak som trengs, men de fleste andre forslagene som blir foreslått må tas på høyere nivå, altså gjennom stortinget. Og med dagens regjering tviler jeg sterkt på at noen av de forslagene kommer til å gå igjennom. Miljøministeren vår vil trossalt heller betale for kvoter igjennom EU for å forurense, enn å komme med reelle forslag til kutt.

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anna Helen Hamre, 2.kandidat Sogndal SV Oddbjørn Bukve, 4.kandidat Sogndal SV Mari Husabø, 7.kandidat Sogndal SV Rett til barnehageplass frå eittårs alder var den kanskje største reforma som SV kjempa

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Vet du hvordan det er å stå uten tilbud om lærlingplass på denne tiden av året? Det gjør jeg. Det var egentlig ikke særlig gøy… På VG1 og VG2 gikk jeg hen

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Jeg vet ikke hva de andre partiene har skrevet om kommunikasjoner/transport og så videre, men jeg regner vel nesten med at om det står noe, så står standa

bottom of page