top of page
Søk
  • Steinar

Varslingssakene må sluttførast!

(frå Sogn Avis tysdag 29.januar)


SV er oppteken av at arbeidet med oppfølging av varslingssakene leia av setterådmann Broberg vert sluttført på ein god måte. Ein god måte inneber og innan rimeleg tid.


Å varsle om moglege kritikkverdige forhold på eigen arbeidsplass til nokon som kan gjere noko med det, er ein rett arbeidstakarane har heimla i Arbeidsmiljølova. Å varsle kan medføre belastningar og i verste fall eit de facto yrkesforbod for varslarar. Desse varslingssakene har vore under arbeid lenge, og må sluttførast slik at varslarane får eit svar, og kan gå vidare i liva sine, både yrkesmessig og elles.


SV ber difor om fortgang i arbeidet med varslingssakene.

2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anna Helen Hamre, 2.kandidat Sogndal SV Oddbjørn Bukve, 4.kandidat Sogndal SV Mari Husabø, 7.kandidat Sogndal SV Rett til barnehageplass frå eittårs alder var den kanskje største reforma som SV kjempa

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Vet du hvordan det er å stå uten tilbud om lærlingplass på denne tiden av året? Det gjør jeg. Det var egentlig ikke særlig gøy… På VG1 og VG2 gikk jeg hen

FN’s naturpanel IPBES, la nylig fram en rapport om statusen til økosystemet vårt. Dessverre er det ikke lystig lesing. Vi står i fare for å gjøre irreversible endringer til økosystemet vårt, som igjen

bottom of page