top of page
Søk
  • Steinar

Ta ungdom og skolestreiken på alvor

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV


Tirsdag 19. mars, nådde Greta Thunberg Sogndal. Flere elever fra både videregående, ungdomsskolen, barneskolen og barnehagen samlet seg utenfor rådhuset. Jeg fikk holde appell, men jeg burde egentlig ikke ha behøvd å holde appell for saken. Hadde politikerne tatt klimakrisen på alvor, kunne vi allerede ha vært på rett vei. Men det er vi ikke.

Istedenfor å ta oss og vår fremtid på alvor, åpnet regjeringen i forrige uke opp for oljeleting i 90 nye blokker. For ikke å nevne at de overhodet ikke bryr seg om Førdefjorden og Repparfjorden, som skal bli søppelplass for gruveselskap. Den samme uken, sier lederen av Norges største pari, at oljeindustrien skal utvikles, og ønsker ikke å gjøre noe med leterefusjonsordningen, til tross for at alt peker på at oljen skal ut, og alternativ energi skal inn.

At Norges to største partier, som sammen har godt over flertall på stortinget ikke tar klimakrisen på alvor, og overlater det til oss ungdom å rydde opp i dette rotet, det er bekymringsfullt. Vi ungdom og barn, burde ikke måtte være de voksne og ansvarlige i saken. Og det er også derfor vi har skolestreik! Fordi vi ikke skal gjøre politikernes jobb, og politikerne må forstå at det er vår fremtid de ødelegger.

I fjor kom det en rapport fra FN’s klimapanel IPPC, sier at vi kun har elleve år på å redde kloden. Den samme rapporten sier også at vi har kunnskap og ressurser nok til å snu i en riktig retning, men mangler politisk vilje til å snu, som igjen, er ganske lett å se når regjeringa åpner for oljeleting i 90 nye blokker, bygger enorme veier, og setter profitt over miljøgevinst. Disse elleve årene som FN presenterer, er ikke elleve år hvor vi kan fortsette som før, det er elleve år før vi når point of no return.

NRK la tidligere i år ut jakten på klimaendringer. Den viste ekstremt godt at vi ikke står ovenfor en klimakrise, vi står i den. Landskapet endrer seg, skog og mark ødelegges, det er 18 prosent mer nedbør nå enn for 100 år siden, og Sjåk som ansees som et veldig tørt sted, sto i vann på grunn av snøsmelting i oktober, eksemplene er mange.

Spørsmålet jeg sitter igjen med, er hvorfor ikke politikere og andre med makt ser dette? Og ikke gjør noe med det? Det er ikke slik at det utelukkende er stortinget som må ta i et tak, både fylkeskommunen og kommunen må komme på banen med klimatiltak nå om vi skal rekke å snu. Vi kan rett og slett ikke ture på som før…

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anna Helen Hamre, 2.kandidat Sogndal SV Oddbjørn Bukve, 4.kandidat Sogndal SV Mari Husabø, 7.kandidat Sogndal SV Rett til barnehageplass frå eittårs alder var den kanskje største reforma som SV kjempa

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Vet du hvordan det er å stå uten tilbud om lærlingplass på denne tiden av året? Det gjør jeg. Det var egentlig ikke særlig gøy… På VG1 og VG2 gikk jeg hen

FN’s naturpanel IPBES, la nylig fram en rapport om statusen til økosystemet vårt. Dessverre er det ikke lystig lesing. Vi står i fare for å gjøre irreversible endringer til økosystemet vårt, som igjen

bottom of page