top of page
Søk
  • Steinar

Rutegående taxi i nye Sogndal?

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV


Jeg vet ikke hva de andre partiene har skrevet om kommunikasjoner/transport og så videre, men jeg regner vel nesten med at om det står noe, så står standardsetningen: «Vi i x-parti vil jobbe for et bedre busstilbud i kommunen». Jeg skal ikke legge skjul på at vi i SV også har en variant av standardsetningen, med en liten omformulering. Og jeg må si at jeg ikke liker setningen. Uavhengig av hvem som styrer fylke og kommune, kommer det samme til å skje. Noen kommer til å si «sorry, er ikke nok penger», eller «sorry, er ikke godt nok belegg på de rutene», og saken kommer til å bli lagt død, mens kommunen ikke får noen form for bedre tilbud. Hva skjedde sist noen av rutene til Balestrand ble lagt ned? Ingenting.

Om en bor i Balestrand og skal til Sogndal, må man bruke en hel dag, fordi etter fem på ni, går det ikke buss til Balestrand før tre. Og fra fire går det ikke buss før ti. Men hva er løsningen? For det er jo faktisk lavt belegg langs fjorden. Det å subsidiere tomme busser er jo, ja… Og nå som vi går inn i fylke med Bergen, som er en by under utvikling er det ikke tvil hvor buss-pengene går. For å løse dette må vi tenke nytt, og kreativt.

Som er hvorfor vi i Sogndal SV, ønsker å prøve ut rutegående taxi i kommunen. Lignende ordninger finnes i Sauda, og ved Utstranda i Hole. Istedenfor å kjøre tom-stor buss, kjøres det på bestilling, med minibuss/taxi. På den måten bruker en ikke unødvendig med penger, samtidig som innbyggerene får et greit tilbud. I Sauda operer en også med at du kan bli plukket opp hvor som helst, og satt av hvor som helst, innenfor satt rute. Det betyr at du kan bli hentet hjemme, og kjørt til jobb, sammen med andre i lignende ærend.

Det bør merkes at dette ikke er for å erstatte noe, men supplementere. Dersom en kunne fått på plass en rutegående taxi i Balestrand, ville det kunne løst en del av problemet. Med dagens tilbud går det relativt mange busser som stopper ved Hella, men få som tar fergen over. Med rutegående taxi ville en kunne gjøre det mulig for Balestrendinger å kunne bruke disse hella bussene, og komme seg hjem før elleve på kvelden, om en skal ha en ettermiddag. Det vil også kunne løse transportutfordringer i andre deler av kommunen.

Våre transportproblemer krever konkrete løsninger, og her er en konkret løsning.

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anna Helen Hamre, 2.kandidat Sogndal SV Oddbjørn Bukve, 4.kandidat Sogndal SV Mari Husabø, 7.kandidat Sogndal SV Rett til barnehageplass frå eittårs alder var den kanskje største reforma som SV kjempa

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Vet du hvordan det er å stå uten tilbud om lærlingplass på denne tiden av året? Det gjør jeg. Det var egentlig ikke særlig gøy… På VG1 og VG2 gikk jeg hen

FN’s naturpanel IPBES, la nylig fram en rapport om statusen til økosystemet vårt. Dessverre er det ikke lystig lesing. Vi står i fare for å gjøre irreversible endringer til økosystemet vårt, som igjen

bottom of page