top of page
Søk
  • Steinar

Nye Sogndal og Verden

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV


For en god del år siden fikk jeg et 3D-puslespill, som skulle bli en jordklode. Det var ikke spesielt effektiv pusling, så det tok sin tid, men til slutt ble dette puslespillet en jordklode. Akkurat denne plastikk jordkloden hadde særs få problemer med seg, men det har verden vår. Krig, konflikt, klimakrisen og mye annet er ting som i dag påvirker oss i større eller mindre grad. I et stadig økende tempo globaliseres verden, og denne utviklingen driver frem et behov for at også vi i nye Sogndal, og i Sogn for øvrig, viser internasjonalt engasjement.

Kampene mot klimaendringer, miljøødeleggelse, atomvåpen, okkupasjon og skatteparadiser kan også føres i våre lokalsamfunn. Men mitt inntrykk er at store deler av kommune-Norge, inkludert kommunene i Sogn er inne i en slags boble, hvor en ikke ser lenger enn til fylkesgrensa. Samtidig ser en at en liten del av kommune-Norge, i hovedsak større byer anerkjenner seg selv som en puslebrikke i 3D puslespillet av jordkloden, og iverksetter tiltak for å påvirke positivt, istedenfor å ignorere hva som skjer utenfor svenskegrensa.

Et eksempel er i Bergen, hvor en i lengre tid har hatt en strategi for etisk og rettferdig handel. Dette er et viktig og lett gjennomførbart tiltak, men bare et fåtall av norske kommuner har dette. Spiller det å føringer for etisk handel så liten rolle for kommunene? Er det helt ok å for eksempel, direkte eller indirekte, handle med Marokko som okkuperer og utnytter ressursene til Vest Sahara? Om det ikke spiller noen rolle for oss, er vi på sett og vis med på å legitimere og opprettholde okkupasjonen. Bryr vi oss ikke om atomvåpen? Skulle det utenkelige skje, vil det påvirke oss, selv om kanskje ikke Sogndal er hovedmålet. Hva med bruken av palmeolje? Har vi noen retningslinjer for det? If not, why not? Har vi kontroll på bruk av skatteparadis?

Dette, og mange andre spørsmål er ting jeg mener er viktig å sette fokus på i nye Sogndal, og jeg er glad for at det nå har fått fokus i programmet vårt. Det blir for meg helt feil å fortsette den gamle «stå og se på» politikken, inn i nye Sogndal. Vi kan gjøre tiltak og vise solidaritet, selv om vi ikke er like store som Oslo eller Bergen. Nye Sogndal må bli en kommune som bryr seg og setter dette på dagsorden, fordi vi er faktisk en av puslebrikkene som utgjør verden.

2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anna Helen Hamre, 2.kandidat Sogndal SV Oddbjørn Bukve, 4.kandidat Sogndal SV Mari Husabø, 7.kandidat Sogndal SV Rett til barnehageplass frå eittårs alder var den kanskje største reforma som SV kjempa

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Vet du hvordan det er å stå uten tilbud om lærlingplass på denne tiden av året? Det gjør jeg. Det var egentlig ikke særlig gøy… På VG1 og VG2 gikk jeg hen

FN’s naturpanel IPBES, la nylig fram en rapport om statusen til økosystemet vårt. Dessverre er det ikke lystig lesing. Vi står i fare for å gjøre irreversible endringer til økosystemet vårt, som igjen

bottom of page