top of page
Søk
  • Steinar

Fritt skolevalg eksisterer ikke!

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV


I det siste har saken om opptakssystem til videregående utdanning, vært en debatt som har preget både Sogn og Fjordane, og Hordaland, nå som klokken tikker nedover mot et felles fylke. Rett før jul behandlet fellesnemda saken, hvor FrP og Høyre ønsket å gå for en felles inntakssone og stykkprisfinansiering, mens KrF og Venstre ønsket å opprettholde dagens fylkesgrenser som inntaksområde. SV, ønsket et inntakssystem etter «nærskoleprinsippet», men med bemerkning om at søkeren kunne velge skole selv dersom utdannings-løpet ikke ligger i nærheten. Etter en runde hvor alle forslagene falt, ble KrF og Venstre sitt forslag vedtatt, og skal nå sendes ut på høring.

Etter dette har det kommet en del reaksjoner fra forskjellige kanter, FpU ønsker ungdomsopprør, Høyre varsler tung valgkampsak ut av det, og senest i helgen som var,vedtok Vestland unge venstre at de skal kjempe for «fritt skolevalg». Men skal vi få en god debatt om temaet, må fakta på bordet.

Fakta er at fritt skolevalg eksisterer ikke. I hvert fall ikke for alle. Høyrepartiene får kalle det hva de vil, men når man snakker om «fritt skolevalg» så snakker en om karakterbasert opptak. Det vil si at det er kun karakterer som styrer hvor du kan komme inn. I tillegg skaper det et skille mellom skolene når det kommer til økonomi, tilbud og læring som baseres på søkere. Det er kun fritt skolevalg for elevene med toppkarakterer. For resten er det kun «fritt søkevalg».

Etter høyresidens (Frp og Høyres) ønsker, vil karakterbasert opptak også henge sammen med stykkpris-finansiering. Dette betyr at skolene får betalt per elev, istedenfor for hver gruppe/klasse. Dette går kraftig utover distrikts skoler, og ikke minst skolene med få søkertall, som gjør at det blir vanskeligere med oppussing, vikarer, opprettholdelse av linjer, og ikke minst kjøp av nytt utstyr som sårt trengs på yrkesfag linjene og andre utgifter. Av egen erfaring kan jeg fortelle at det å gå på en skole hvor skolen ikke har råd til vikar to måneder før eksamen er sykt kjipt, og er noe som går utover resultatene.

I dag i Sogn og Fjordane har vi karakterbasert opptak («fritt skolevalg»/søkevalg), kombinert med gruppe/. Ved inntaket i 2018 fikk hele 85 prosent førsteønsket sitt oppfylt, som er kjempebra! Men hva skjer når søkeren ikke kan få førsteønsket sitt, fordi det er én søknad for lite til linjen han vil gå på ved hjemstedet? Da er det ingen kjære mor, og tilbudet kommer til å bli nedlagt. Med å beholde dagens ordning unngår en å skape unødvendig konkurranse mellom skolene i det nye fylket, og sikrer tilbudet vi har, og fortsette med gode tall for inntak.

Nå som saken skal ut på høring, og jeg håper andre ungdom og organisasjoner setter seg godt inn i saken og ikke svelger karakterbasert opptak (såkalt «fritt skolevalg») helt uten videre. Det er veldig synd dersom vi får et distrikts fiendtlig skolesystem som ikke tar hensyn til de karaktermessing svake elevene.

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anna Helen Hamre, 2.kandidat Sogndal SV Oddbjørn Bukve, 4.kandidat Sogndal SV Mari Husabø, 7.kandidat Sogndal SV Rett til barnehageplass frå eittårs alder var den kanskje største reforma som SV kjempa

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Vet du hvordan det er å stå uten tilbud om lærlingplass på denne tiden av året? Det gjør jeg. Det var egentlig ikke særlig gøy… På VG1 og VG2 gikk jeg hen

FN’s naturpanel IPBES, la nylig fram en rapport om statusen til økosystemet vårt. Dessverre er det ikke lystig lesing. Vi står i fare for å gjøre irreversible endringer til økosystemet vårt, som igjen

bottom of page