top of page
Søk
  • Steinar

Arbeidsgjevar har særleg ansvar

LO-advokatane bistår fem tidlegare tilsette i Sogn barnevern som varslar arbeidsrettssak mot Sogndal kommune skriv Sogn Avis. Arbeidet med varslingssaka har teke tid, og setjerådmann Broberg har informert formannskapet om at han har sett ein endeleg frist for å gje sin versjon.

Eit godt arbeidsmiljø er eit løpande arbeid som krev medverknad frå begge partar, og der arbeidsgjevar har eit særleg ansvar for å sikre eit arbeidsmiljø som gjev grunnlag for ein helsefremjande og meiningsfylt arbeidssituasjon, og full tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknader. Alt dette er heimla i Arbeidsmiljølova, mellom anna i føremålet (§1-1), om pliktene til arbeidsgjevar §2-1), om medverknadsplikta til arbeidstakar (§2-3) og §2 om retten til å varsle om kritikkverdige forhold i verksemda.

Det er mykje som skulle vore gjort annleis i saka om Sogn barnevern, og det over fleire år. Mykje av det er godt dokumentert. Når tidlegare tilsette i Sogn barnevern har varsla burde dei omvarsla medverka med si forteljing omgåande, ikkje late vere å stille til intervju. Eg er rysta dersom det er slik at dei som har eit særleg ansvar for å sikre arbeidsmiljøet ikkje har medverka til at saka får ei så god avslutting som mogleg når situasjonen er som den er.

O-advokatane bistår fem tidlegare tilsette i Sogn barnevern som varslar arbeidsrettssak mot Sogndal kommune skriv Sogn Avis. Arbeidet med varslingssaka har teke tid, og setjerådmann Broberg har informert formannskapet om at han har sett ein endeleg frist for å gje sin versjon.

Eit godt arbeidsmiljø er eit løpande arbeid som krev medverknad frå begge partar, og der arbeidsgjevar har eit særleg ansvar for å sikre eit arbeidsmiljø som gjev grunnlag for ein helsefremjande og meiningsfylt arbeidssituasjon, og full tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknader. Alt dette er heimla i Arbeidsmiljølova, mellom anna i føremålet (§1-1), om pliktene til arbeidsgjevar §2-1), om medverknadsplikta til arbeidstakar (§2-3) og §2 om retten til å varsle om kritikkverdige forhold i verksemda.

Det er mykje som skulle vore gjort annleis i saka om Sogn barnevern, og det over fleire år. Mykje av det er godt dokumentert. Når tidlegare tilsette i Sogn barnevern har varsla burde dei omvarsla medverka med si forteljing omgåande, ikkje late vere å stille til intervju. Eg er rysta dersom det er slik at dei som har eit særleg ansvar for å sikre arbeidsmiljøet ikkje har medverka til at saka får ei så god avslutting som mogleg når situasjonen er som den er.

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Anna Helen Hamre, 2.kandidat Sogndal SV Oddbjørn Bukve, 4.kandidat Sogndal SV Mari Husabø, 7.kandidat Sogndal SV Rett til barnehageplass frå eittårs alder var den kanskje største reforma som SV kjempa

Hans Christian Knudsen, 3.kandidat Sogndal SV Vet du hvordan det er å stå uten tilbud om lærlingplass på denne tiden av året? Det gjør jeg. Det var egentlig ikke særlig gøy… På VG1 og VG2 gikk jeg hen

FN’s naturpanel IPBES, la nylig fram en rapport om statusen til økosystemet vårt. Dessverre er det ikke lystig lesing. Vi står i fare for å gjøre irreversible endringer til økosystemet vårt, som igjen

bottom of page