top of page
Kumulerte kandidatar
Vibeke Johnsen

Namn: Vibeke Johnsen

  • Facebook Social Icon
Anna Helen Hamre

Namn: Anna Helen Hamre

  • Facebook Social Icon
Hans Christian Knudsen

3.kandidat + ungdomskandidat

Namn: Hans Christian Knudsen

Alder: 19

Bustad: Sogndal 

Okkupasjon: Student HVL Sogndal, økonomi og administrasjon 

Hans Chr. er oppteken av lokal klimakamp, samferdsel, fordeling og ungdomsmedverknad. Han har tidligare vore medlem i FN-sambandet sitt ungdomspanel, og ungdomsrådet i Balestrand.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • Snapchat Social Icon

4.kandidat

Namn: Oddbjørn Bukve

Alder: 68

Bustad: Kjørnes

Okkupasjon: Professor i organisasjon og leiing ved HVL

Oddbjørn er opteken av å få livskraftige og berekraftige lokalsamfunn i heile kommunen, grøn næringsutvikling, og å styrke lokalt demokrati og medverknad i kommunale saker.

  • Facebook Social Icon

Oddbjørn Bukve

Kommuneval-lista

1. Vibeke Johnsen (1966)

2. Anna Helen Hamre (1985)

3. Hans Christian Knudsen (1999)

4. Oddbjørn Bukve (1951)

5. Carlo Leandro Aall (1962)

6. Sander André Fjærestad (2001)

7. Mari Husabø (1983)

8. Stig Vattekar (1953)

9. Gjøri Skjerdal (1990)

10. Jan Sigurd Riple Haugen (1955)

11. Aud Kari Isane (1960)

12. Ifeta Rajic (1953)

13. Renate Vik Vatlestad (1979)

14. Svein Asheim (1949)

15. Lillian Bruland Selseng (1972)

16. Gerd Laila Ræstad (1966)

17. Kirsti Lunde (1989)

18. Albert Andersen Øydvin (1993)

19. Ingrid Bjørkum (1957)

20. Torbjørn Selseng (1990)

21. Brit Hilde Sundgot (1972)

22. Gerd Kvile (1948)

23. Vemund Saltnes (2000)

24. Sylvi Aarland (1961)

25. Ragnar Brevik (1980)

26. Signe-Andrea Henden (1966)

27. Øystein Vidnes (1976)

28. Ingrid Syse (1949)

29. Elise Aardal (1955)

30. Anne Skaar (1973)

31. Miriam Kayser Digernes (1990)

32. Liv Anne Breidablik (1956)

33. Hanne Skei Veum (1963)

34. Oddbjørn Saltnes (1969)

35. Heidi Kathrin Osland (1966)

bottom of page