top of page

Årsmøtet 2023

26.januar kl 18.30 på Leikanger Fjordhotell var det års- og nominasjonsmøte 2023 for Sogndal SV 

Saklista nominasjonsmøtet:                          

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

 3. Nominasjon lista til kommuneval 2023

Saklista årsmøtet

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

 3. Årsmelding 2022

 4. Rekneskap 2022 - Balanse

 5. Arbeidsplan 2023

  1. Orientering om valprogram 2023-2027

 6. Budsjett 2023

 7. Fråsegn

 8. Val av styre, revisor, valnemd og 3 utsendingar til fylkesårsmøtet

Etter årsmøtet var det orientering og debatt kring skuleutbygginga i Sogndal sentrum v/kommunestyrerepresentant Mari Husabø. Klubbane ved Kvåle og Trudvang skule var på møtet og kom med sine innspel.

For styret
Steinar Øydvin
-leiar-

bottom of page