top of page

Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 vart helde 23.januar på kafe Hermann, Leikanger (kjellaren Gamle Banken)
 

Gaute Losnegård hadde innleiing om Sogn og Fjordane SV - frå skipinga og fram til idag.
Gaute Losnegård er historikar og fylkesstyremedlem i SV. Han skreiv i samband med nedlegginga av S&Fj SV ein historisk oversikt over fylkeslaget frå skipinga på 60-talet og fram til idag. Boka er tilgjengeleg for sal hjå Sogndal SV
 

Årsmøtedokumenta finn du under og protokollen ligg HER

 

Årsmøte Sogndal SV

Saklista:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

  3. Årsmelding 2019

  4. Rekneskap 2019  - Balanse og notar

  5. Arbeidsplan 2020

  6. Budsjett 2020

  7. Innkomne saker og fråsegner

  8. Val av styre, revisor, valnemd og tre utsendingar til fylkesårsmøtet i Bergen 8.-9. februar

 

bottom of page