top of page

Velkomen til Sogndal SV si heimeside!

På denne sida finn du litt om Sogndal SV, kven som sit i kommunestyret og i styret til lokallaget.

 

Har du innspel til oss - ta kontakt!

Facebook-forsidebanner Sogndal SV.png
bottom of page