Årsmøtet 2022

Styret kallar med dette inn til årsmøtet 2022 for Sogndal SV - 26.januar kl 18.00 på Leikanger Fjordhotell

 

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland innleier til debatt om den politiske stoda.

 

Fylkesleiar for Vestland SV, Hege Lothe vil helsa årsmøtet ved oppstarten.

Saklista:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

 3. Årsmelding 2021 - årsmelding kommunestyregruppa

 4. Rekneskap 2021 - Balanse  - noter

 5. Arbeidsplan 2022

 6. Budsjett 2022

 7. Fråsegner

  1. No er tida inne for å bruke milliardar på å spare energi​

  2. Lengeverande ureturnerbare asylsøkarar må få leve verdige liv i Noreg

  3. Vi treng eit nytt kraftregime no

 8. Val

  1. ​Leiar

  2. Styremedlemer

  3. Varamedlemer

  4. Revisor

  5. Valnemnd

  6. Nominasjonsnemnd 2023

  7. Utsendingar fylkesårsmøtet 12.-13.febr

For styret
Steinar Øydvin
-leiar-

Ei raud og grøn valplattform for Sogndal

Etter eit godt resultat for SV og SP ved valet 2019, vart ein einige om eit samarbeid. Her er plattforma for denne valperioden.

Frå krav om nullutslepp innan 2030 til bru over Esefjorden. SV og SP  er samde om mykje. Du finn heile plattforma her!

IMG_6819.1225x690.jpg