Årsmøtet 2020

Styret kallar med dette inn til årsmøtet 2020 - 23.januar kl 18.00 kafe Hermann, Leikanger (kjellaren Gamle Banken)

kl 18.00 - Gaute Losnegård - S&Fj SV - frå skipinga og fram til idag.
Gaute Losnegård er historikar og fylkesstyremedlem i SV. Han skreiv i samband med nedlegginga av S&Fj SV ein historisk oversikt over fylkeslaget frå skipinga på 60-talet og fram til idag. Gaute kjem for å presentera denne boka. Boka vil og vera tilgjengeleg for sal.

kl 19.00 Årsmøte Sogndal SV
Førebels saklista:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

  3. Årsmelding 2019

  4. Rekneskap 2019  - Balanse og notar

  5. Arbeidsplan 2020

  6. Budsjett 2020

  7. Innkomne saker og fråsegner

  8. Val av styre, revisor, valnemd og tre utsendingar til fylkesårsmøtet i Bergen 8.-9. februar

 

Enkel servering

For styret
Steinar Øydvin
-leiar-

Ei raud og grøn start for nye Sogndal

Etter eit godt resultat for SV og SP, ble ein fort einige om eit samarbeid. No er plattforma for dei neste åra klar!

Fra krav om nullutslepp innan 2030 til bru over Esefjorden er SV og SP samde om mykje bra for den nye stor-kommunen i Sogn. Du finn heile plattforma her!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now